Lista szkół - Przyłęk


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przyłęku
Przyłęk 142
26-704 Przyłęk
telefon: 0486773024
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku
142
26-704 Przyłęk
telefon: 0486773024
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
25
08-460 Przyłęk
telefon: 0256833602
Szkoła Podstawowa
Fabryczna 7
57-256 Przyłęk
telefon: 0748170255
Szkoła Podstawowa Specjalna
25
08-460 Przyłęk
telefon: 0256833602
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU
87
26-333 Przyłęk
telefon: 0447584019
Szkoła Podstawowa w Przyłęku
0 216
36-107 Przyłęk
telefon: 0172278270
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przyłęku
Przyłęk 142
26-704 Przyłęk
telefon: 0486773024

1